ثبت نام و خرید سیم کارت

مراحل ثبت نام رایتل

 

مرحله اول ثبت نام :  ورود به سایت رایتل www.rightel.ir

 

 

 

 

مرحله دوم ثبت نام :

مرحله سوم ثبت نام :

 

مرحله چهارم ثبت نام :

 

مرحله پنجم ثبت نام :

 

مرحله ششم ثبت نام :

 

 مرحله هفتم ثبت نام :

 

مرحله هشتم ثبت نام :

 

مرحله نهم ثبت نام :

 

مرحله دهم ثبت نام :

 

مرحله آخر ثبت نام :

 

روند تعویض سیم کارتهای رایتل

 

مرحله اول تعویض:

 

مرحله دوم تعویض :

 

مرحله سوم تعویض :

 

مرحله چهارم تعویض :

 

مرحله آخر تعویض :

 

 

 

روند تغییر مالکیت سیم کارت های رایتل

 

مرحله اول تغییر مالکیت :

 

مرحله دوم تغییر مالکیت :

 

مرحله سوم تغییر مالکیت :

 

مرحله چهارم تغییر مالکیت :

 

مرحله پنجم تغییر مالکیت :

 

مرحله ششم تغییر مالکیت :

 

مرحله آخر تغییر مالکیت :

 

نحوه ارسال اسناد و مدارک

لازم به ذکر است اسناد حتماً  روی فرم سند اصلی گرفته شده ،همراه با امضا و اثر انگشت مشتری باشد و مهر دفتر در پائین سند سمت چپ قرار گیرد ، همچنین برچسب سیم کارت در بالای سند سمت چپ نصب گردد (در غیر این صورت سند عودت خواهد شد )

سپس برگه صورت وضعیت را که به صورت فرم اکسل می باشد پرکرده  و یک نسخه پرینت گرفته شود و حتماً مهر گردد .

لازم به ذکر است یک برگه صورت وضعیت برای هر 30 سند باید تکمیل گردد و حتماً به همراه فیزیک اسناد ارسال گردد .

لطفاً بعد از آماده نمودن اسناد ، مدارک را به شرکت نوین سل پارسیان ارسال نمائید .

 

فرم صورت وضعیت مدارک و اسناد ارسالی

 

 sorat vaziyat

 

 

 

آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان بهبودی ، نبش کوچه بقال باشی ساختمان پردیس طبقه 5 واحد 10

 021-66522419  _ 021-88000920

  novincellparsian@gmail.com

کدپستی : 1456995137